Skip to content

A Nyári napforduló ősi, szent ünnepünk, az Ősi Hit szernapja

A Nyári napforduló ősi, szent ünnepünk, az Ősi Hit szernapja
Az ősi hitben, az ősvallásban a nyári napforduló tízezer évek óta szent ünnep. A téli napfordulóval és a két napéjegyenlőséggel egyetemben a négy nagy ünnep egyike.

A nyári napforduló ugyanolyan ősi, titokzatos és csodákkal teli ünnep, mint testvére, a téli napforduló. A napforduló alapvetően egy asztronómiai jelenség, ám éppen úgy több annál, mint ahogy Te is több vagy a testednél! Írásunkban ezúttal a nyári napforduló szakrális csodáját mutatjuk be.

A Nyári napforduló ősi, szent ünnepünk, az Ősi Hit szernapja
A Nyári napforduló ősi, szent ünnepünk, az Ősi Hit szernapja

A nyári napforduló az első trimeszter, a fény teljességének ünnepe

A téli napforduló a születés ünnepe, amikor újjászületik a Fény. A tavaszi napéjegyenlőség jelentősége más: a tavaszi megújhodás, a rügyek, új hajtások, friss levelek megjelenése adja tanújelét annak, hogy a fogantatás sikeresen megtörtént és az új élet, a Föld élete ismét erősödik.

A tavaszi napéjegyenlőség ezért a fogantatás ünnepe

Március 21-én (illetve évről évre a csillagászatilag megfelelő napon) tehát ezt ünnepeljük: az élet megfoganását, majd az ezt követő első trimesztert.

Ahogy a várandós kismamáknál is ekkorra válik egyértelművé az új élet növekedése, úgy a Föld, a Természet esetében is a fogantatás napja a jeles pillanat.

A nyári napforduló tehát az első trimeszter ünnepe

Bármelyik kereszténység előtti óvallást vesszük, a nyári napforduló során éppen úgy ünnepelték a termékenységet, a Fény győzelmét, akár a tavaszi napéjegyenlőség és a májusünnep során.

A görögök a Földanya és a termékenység istenségeit ünnepelték, a rómaiak a ház és a család istennőjét, Vestát, Kínában pedig a föld és a női princípium, a Jin ünnepe volt.

Az ősi kőkörök többségét a téli-nyári napfordulóhoz tájolták és a tűzön átugrás szintén része volt megannyi ősi ünnepnek: a fény és a tűz megtisztítja a résztvevőket, elűzi a sötétséget, megsemmisíti a démoni erőket.

A Napünnepek Könyve – kinyilatkoztatott írás az Eredet Bibliájából

 1. 06. 20-án küldetett el és jegyeztetett le ez a kinyilatkoztatott írás, az Ősforrásból, a Teremtő Istennő, áldott legyen a neve, követe által.
 1. A Földön egyszerre ünnepel tél és nyár, tavasz és ősz. Amíg fent a nyári napforduló szerét, addig lent a télit ülik meg.
 2. A két erő, a férfiúi és női éppen úgy egyszerre-való, amint a leányi és fiúi.
 3. Miként a látható Nap tiszta fénye láthatóan ad és vesz el életet, akként a másik nap, a Föld titkos szíve láthatatlanul ontja melegét. Melyiket is vehetném el, hogy mégis ugyanaz maradjon minden?
 4. Íme, a négy napünnep lényege és titka: egyszerre ünnepelni fent és lent, kint és bent a fény és a sötét nászát, a szelleme és a test frigyét.
 5. Balgának kell lenni vagy gyermeknek, hogy azt hidd, a világ kettős felépítésű. Te talán nem éled át az ünnepet? Ez már hármasság. És mennyi oldal van még a kristálynak, ami minden léttérben jelenvaló!
 6. Ez hát a titok: Élet. Mindenki, aki születik, halálra van ítélve és mindenki, aki távozik, ismét visszatér, egészen a Felemelkedése napjáig. A földi életet ünnepeljük annak szülőin keresztül, hogy lehetővé tették a létét.
 7. Tartsd meg tehát az Élet négy ünnepét, megemlékezz az ősökről, gondolj az utódokra és örvendj önnön létednek!
 8. A leghosszabb nappal egyben a legrövidebb is, ám a tavasz és az ősz egyensúlya nyugodt. Mindez ezen a világon van így. Más földeken más a ritmus. Ám ahol élet van, ott ritmus is van. Csak egy bolond táncolna más ütemre. Vagy éppen a bölcs? Döntsd el magad, a lényeg a tánc. Ropd, ahogy szíved diktálja.
 9. Lehetségesből egy, egyből kettő, kettőből három, háromból négy, négyből tíz, tízből tízezer. A Teremtés műve mégsem számokból áll, ahogy a tudás sem betűkből. Ha megérted a betű és a tudás szövetségét, megérted a szám és a teremtés szövedékét is.
 10. Ezt ünnepeljük. A Teremtést, az Életet. Mert az Élet élni akar.
 11. Élj! Ünnepelj! És hívd Nevem és köszöntsétek egymást örömmel és békével.

A Kendő és a Rózsa Könyve – kinyilatkoztatott írás az Eredet Bibliájából

 1. Öltsd magadra a tisztaság köntösét és fedd be fejed a hit kendőjével
 2. Borulj térdre Teremtőd előtt, mert aki nem tud megalázkodni, hogyan is tudna uralkodni?
 3. Szíved járja át hála és szeretet az Istennő iránt, teljen meg bizalommal és reménnyel az Isten iránt, mert Ő az, aki kitölti napjaid és teljessé teszi életed
 4. Mikor tested befeded, mondd „a testem a szentség lakhelye, védelmezem, és tisztán tartom ezért”
 5. Mikor fejed befeded, mondd „a tudatom a szent akarat hordozója, védelmezem, és tisztán tartom ezért”
 6. „Íme, szívem a szent láng kelyhe, elmém a szent fény lámpása, szavam a szent igazság kardja”
 7. És tárd ki karjaid az ég felé, kelyhet formázva
 8. És fogadd magadba a Forrás lángját
 9. És töltekezz fel az Ősforrás, az Eredet szent erejével.

Kinyilatkoztatott 2023 nyári napfordulója idején.

Napfordulónak két asztronómiai, csillagászati időpontot nevezünk

1.) a nyári napforduló idején a Ráktérítőn éri el a Nap a zenitet, és az északi félgömbön leghosszabb a nappal.

2.) a téli napforduló idején a Baktérítőn éri el a Nap a zenitet, és az északi félgömbön leghosszabb az éjszaka.

A napfordulók azoknál a népeknél lettek ünnepnapokká, amelyek először tértek rá a szoláris, azaz napév szerinti időszámításra, és ahol jelentős napkultusz alakult ki.”

A nyári napforduló három éven keresztül mindig június 21-én van, és negyedik évente június 20-án következik be. 2023-ben június 21-e Litha időpontja.

Ekkor „fordul” meg a Nap, amely a téli napforduló óta folyamatosan haladt észak felé, útja a Ráktérítőig tartott, ahol holnap delel. Innentől viszont ellentétes irányt vesz, s elindul a Baktérítő felé, ahova fél éves vándorlás után télen érkezik majd meg.

A nyári napforduló alkalmával a Föld forgástengelye a legkisebb szögben hajlik el a Nap sugaraitól, s így az évben ezen a napon a leghosszabb a nappal, és legrövidebb az éjszaka.

Bolygónk ebben az időszakban van legtávolabb csillagunktól, míg a téli hónapokban a legközelebb. A különbség nagyjából 5 millió kilométer.

A NYÁRI NAPFORDULÓ SZAKRÁLIS HAGYOMÁNYA

A nyári napforduló összeforr Szent Iván napjával, illetve éjjelével. Azonban az évek során június 24-e helyett már június 20-án vagy 21-én következik be a legrövidebb éjszaka.

A kereszténység kialakulása idején a Római Birodalomban már a Julius Caesar-féle szoláris naptárat használták, és a Napot megszemélyesítve, különféle istenek alakjában tisztelték.

A nappaloknak a téli napfordulótól kezdődő hosszabbodását a napisten újjászületéseként ünnepelték. A keresztény egyház a 4. századtól kezdve ekkorra tette Krisztus születésnapját, azaz karácsony ünnepét. Krisztust (jelképesen) a ” legyőzhetetlen nappal” azonosították.

Nyári napforduló Máltán,a Boldogok szigetén
Nyári napforduló Máltán,a Boldogok szigetén

A NYÁRI NAPFORDULÓ ÉS SZENT IVÁN (KERESZTELŐ JÁNOS) ÉJELE

Szent Iván éjszakájának, más néven nyárközép éjszakájának a június 23-áról 24-ére virradó éjszakát nevezik Magyarországon. A történészek a legpogányabb ünnepnek tartják, pedig Keresztelő János egyházi napjához és Szent Iván (tehát Keresztelő János) névnapjához kötődik.

Szent Iván éjszakáját a nyári napfordulótól 3 nap választja el, mivel az június 21-re esik az északi féltekén. Korábban a csillagászati nyár kezdete valóban június 24-re esett, de a tropikus időszámítási mód sajátossága és a korábbi naptárreformok következtében szétvált a két ünnep.

AZ EURÓPAI ŐSI HAGYOMÁNY

Az európai népeknek már az ősidőkben is voltak ünnepi rítusai, amelyekkel az év leghosszabb nappalait meg éjszakáit ünnepelték. A nyári napforduló ugyanolyan jeles és jelentőségteljes ünnep, mint a téli, hiszen most ragyog leghosszabban és legerősebben Nap!

A nyári napfordulót európai középkori hagyományok Lithának nevezik. Ez az angolszász elnevezés a kb. június-július körüli hónap(ok)nak felel meg. A szó jelentése „középső”, és – bár vannak, akik ezt hiszik – semmi köze az ősi európai hitvilághoz.

Az európai ősi hagyomány - nyári napforduló Stonehenge-nél
Az európai ősi hagyomány – nyári napforduló Stonehenge-nél

LITHA EREDETE

litha (ejtsd kb. li’sza) északi formája liþa, ami az Óészaki líða változata, ami viszont a Proto-Germán *līþaną szóból ered.

Liða viszont a szász gabonaistennő neve is volt, aki megfelel Ceresnek/Déméternek. Az angolszász naptár hatodik és hetedik hónapja: aerra Liða (Litha elõtt); aefterra Liða (Litha után) (nagyjából június, július megfelelõje).

A téli napfordulat ünnepköre, mely András napjától farsang farkáig tart, jóval hosszabbra nyúlik , mint a nyári napforduló ünnepi időszaka. Azért, mert a természet télen pihen, s nyugalomban van az is, akit munkája a természethez köt.

Ráérősen ünnepel, de figyelme már a következő évi termés és az állatszaporodás körül jár. Ennek érdekében próbálja megtenni ami hatalmában áll, s megnyerni a természet erőit.

A Nyári Napforduló ünnepének nevei, szerte a világban

A Litha mellett több más néven is megünneplik a Nyári Napfordulót. Ezen nevek egy része a János/Iván névváltozata:

 • Midsummer (angolszász terület)
 • Noc Kupały (Lengyelország)
 • Sárkányhajó fesztivál (Kelet-Ázsia)
 • Szent Iván-éj vagy a júniusi napforduló ünnepe (katalán országok)
 • Jaanipäev (Észtország)
 • Juhannus (Finnország)
 • Jāņi (Lettország)
 • Rasos (Litvánia)
 • Tiregān (Irán)

Mivel a déli féltekén ekkor van a téli napforduló, így ott most tartják:

 • Inti Raymi, Machu Picchu, Peru
 • We Tripantu, (Mapuche, Chile déli része)
 • Willkakuti, andok-amazóniai újév (Aymara)

ÉRTHETŐ, HOGY AZ EGYHÁZ ELFOGADTA A NAPFORDULÓK POGÁNY KÜLSŐSÉGEKKEL VALÓ ÜNNEPLÉSÉT, DE AZOKAT SAJÁT TARTALOMMAL ÉS JELENTÉSSEL TÖLTÖTTE MEG

Persze a napév szerinti időszámítással és a naptisztelettel függött össze a nyári napforduló is. Ezt ünnepi rítusokkal, főként a tűzgyújtással ünneplik a mai napig . Az 5. századtól az egyház a nyári napfordulót is keresztény ünneppé tette, ebből lett Szent Iván nap, azaz Keresztelő Szent János ünnepe.

A Közép-európai paraszti kultúrákban, így a magyaroknál is, a napfordulók körül ünnepi szokások alakultak ki, hiedelmek fűződnek hozzájuk, melyek igen régre nyúlnak vissza. A karácsonyi regölések és a Szent Iváni rítusénekek is megőrizték az ősi szokásokat. A keresztény egyház a nyári napfordulót “Szent Iván napjával” helyettesítette.

A NYÁRI NAPFORDULÓ ÜNNEPÉT A KÖVETKEZŐ, TŰZZEL KAPCSOLATOS MÁGIKUS NÉPSZOKÁSOK JELLEMZIK

Bod Péter református lelkész (1712-1769) leírása alapján tudjuk, hogy Szent Iván napon ilyen dolgokat végeztek

A gyermekek mindenféle éghető, bűzkeltő dolgot gyűjtöttek s tüzet raktak belőlük, hogy a kígyók ne szaporodjanak ott, minthogy ez Szent János napja tájában szokott lenni. Tüzet ugrottak, és azt kívánták, hogy minden szomorúságuk égjen el. A nyárközépi tűzgyújtással az ősi ember minden bizonnyal a Napot próbálta meg támogatni a sötétséggel vívott harcában.
Égő üszkökkel a kezükben járták a határt, hogy megáldják a termést
Égő kerekeket gurítottak le vagy forgattak, annak örömére hogy a nap már az égen felső pontjára hágott.

A NYÁRI NAPFORDULÓ ÜNNEPÉT A JÖVENDŐMONDÁSRA IS KÜLÖNÖSEN ALKALMASNAK TARTOTTÁK

A Szent Iván-nap előtti kakukkszó olcsó, az utána való drága gabonát jósolt. A palóc lányok a tűz kialvása után a kenderföldre mentek, és ott egyenként a kenderbe heveredtek. Azt tartották, hogy amelyikük után a letiport kender feláll, az egy éven belül férjhez megy. A fiatal házasok 13 szem parazsat tettek egy fazékba, aztán az asszony eldobta a fazekat jó magasra, és ha egy szem parázs sem hullott ki belőle, boldog családi életre számíthattak.

A NÉPHIT SZERINT:

Aki Szent Iván napján pillangót fog, az egész évben szerencsés lesz. A fehér lepke szerencsét hoz, a sárga pénzt, a tarka lepke szerelmet. A szürke, barna vagy fekete pillangót meg ne fogja, mert az bajt hoz. A kora reggel fogott szentjánosbogár viszont az egészségvarázslás része.

A gyermekáldásra vágyók vagy épp várandósok, ha szép gyermeket szeretnének, szedjenek cseresznyét vagy almát, és este a tűz mellett egyék meg – a tűzben megsütött gyümölcsök gyógyító erejűek.

TŰZBEDOBÁLÁS MINT VARÁZSLAT

Amennyiben a tűzbe dobott anyag lángra lobban, és nem fröcskölődik szét az egész tűzfelületre, az a dolgok jóra fordulnak! Ha nagy szikrát vet az olaj, és a szikrák a tűz körén kívülre szállnak, akkor a dolgok rosszabbra fordulnak. ha a tűzbe dobott anyag eloltja a lángot, akkor valaki (lehet, hogy pont az, aki a tüzet rakta) megbetegszik. Ha virágkoszorút dobnak át a tűz felett a szerelmesek, és a másiknak sikerül elkapni, biztos a boldogság. Viszont ha a koszorú a tűzbe pottyan, akkor vége lesz.

Források:

met.hu,folklór,mek.oszk,jelesnapok

Vélemény, hozzászólás?