Skip to content

4. Az Utazás Könyve

 1. Élj!
 2. Élj, amiképpen élhetsz, szabad csillag, szabad lény!
 3. Szabad vagy, hát élj, mert élted a tiéd!
 4. Légy hát bátor, szavadban igaz, ne tűrd a hamisságot, az élet árnyát!
 5. Mert minden hamis, mi nem igaz, s minden igaz, mi van.
 6. Hazugsággal a létet tagadod, az életet rombolod, hát hazudj, s pusztulj!
 7. De van halál és Halál, miként élet és Élet. Melyik hát az Igaz?
 8. És szólt a Gyönyörűséges:
 9. ”Ne legyenek előttem hamis bálványaid, Igazság szemfedői, hamu és por!
 10. De imádj mindent, mindazt, ami Van, mert Én Vagyok!
 11. Amiképpen élsz, úgy is halsz, ám élted értelme halálod, élők közt Élő!
 12. Élj, mert élteddel halálod szolgálod, s halálod születés egy új életre.
 13. Koronázd meg halálod és élted fektesd nyoszolyába; Élj! Élj! Élj!
 14. Élj szabadon Testben, Lélekben, Szellemben, gondolatban és érzelemben; Szeress, ahogy Akarsz, lángolj igaz Szerelemben!
 15. Vezesse lépted tiszta Akaratod, amely mentes a szennytől, amely igaz és örök, amely a Törvény fölött áll, amelyből minden cél fakad, mert nincs cél Akarat nélkül.
 16. Tedd hát, mit Akarsz, és senki, senki sem tehet ellened.
 17. Ó, hát mi lenne az, amit tehetnének, és neked gáncsot vetne? Tán a Forrásnak árthatnak? Ha Benned él, győzhetetlen leszel!
 18. Mert senki, aki él, nem árthat a Forrásnak, bármit is tesznek, maguk ellen teszik.
 19. Az ostobák!”
 20. Szólt a Gyönyörűséges és Küldötte folytatta:
 21. Gátat rakhatsz folyóra, de a Napra? Hát akkor még a Forrásra!
 22. Minden gát téged gátol, minden fal téged takar, ám Ő áttör és előtted leszen, és nem rejtőzhetsz el sehová!
 23. Mert minden, mi hamis: tagad, falat emel, eltakar; ám Őt semmi sem takarhatja el.
 24. Ezért ne hazudj!
 25. Őelőtte semmi sem áll meg, ami hamis, ami gaz.
 26. Fényével semmivé foszlatja, porrá és hamuvá, ami mindig is volt, halott felhő kővilág fölött.
 27. Mert az Életben nincs hamis, de mind igaz, mert a Teljeset ki látja? Így ne beszélj, gondolj, érezz! Félsz a hamisságtól? Ostoba!
 28. Ha Ő Benned él, hogy’ lehetnél hamis? Élted akkor leszen Életté, szavad igaz beszéddé, szerelmed lángoló Szerelemmé!
 29. Ezért: tedd, mit Akaratod sugall! Élj! Küzdj! Harcolj utolsó leheletig! De mindvégig Őérte.
 30. A szentségtelen tán beszennyezi a világot? De beszennyez téged és eltávolít, magányos hideg csillag sötét űr porában.
 31. Higgy! De hited ne légyen ostobaság.
 32. Azt mondod: „hiszek, csak ennyi az egész?”
 33. Tudj! S Hited örök lészen.
 34. A szabály egyszerű: élj, s hagyj élni, ember embernek ne ártson – éljen!
 35. Egymással, egymásért, csillagfüzér ragyogó napok!
 36. Ne árts! Élj! Élj!
 37. Ártani csak ennyi: Akaratát törni, szárnyát szegni, üres hidegbe taszítani.
 38. Szabadon élj és szabadon halj, de mi hát a szabadság?
 39. Magányos csillag önnön pályáján maga Akarata szerint szállón szabad.
 40. Akarat a kulcsa, ez a Titok nyitja; élj, miként Akarsz élni, és senki sem árthat neked.
 41. És szólt a Gyönyörűséges:
 42. „Mert Én, Én óvón betakarlak!”
 43. Még egy szabály, hogy a Törvény teljes legyen: szabadon élni az, mint ölni, s új életet sarjasztani.
 44. Mert semmi halál nem örök, csak a Végső Halál, magányos hideg csillag szertefoszlik, vége.
 45. Különbség van magány és magány, élet és élet között; egyik hideg nyirkos üres véges, másik teljes, fényes, édes; magányban – hideg űrben, magányban – társak között.
 46. És szólt a Forrás Úrnője:
 47. „Honnan hát a fényed, életed, ha Engem nem lelsz magadban?
 48. Keress hát, örökké tartó, végtelen utadon, s Én, Én mindenkor Benned leszek!
 49. Hozzám, Hozzám mindenkoron, gyermekeim!”

Vélemény, hozzászólás?