Skip to content

Az Idők Jeleinek Könyve

Az Idők Jeleinek Könyve

 1. Ez az idők jeleinek könyve,
 2. A lenyomat könyve, hogy amikoron betelik az idő, emlék legyen, eleven az utolsó időszakról.
 3. Gyűljenek egybe az igazak, mindazok, akiket ma’anának neveztek egykoron.
 4. A szó ősi, jelentése: a lángnak hordozója, akiben ott a tűz.
 5. Miről ismered fel őket? Tüzet hordoznak, vizet fakasztanak, földön járnak és égben szárnyalnak.
 6. Mit jelent ez? Él bennük az ősi hit, megmutatkozik teremtő, életadó erejük, élik az életet annak egészében és szellemük fennen szárnyal.
 7. Kiválasztottak ők, ám ember nem dönthet kiválasztottságukról, legkevésbé saját maguk. Önmaguk beavatása hamis, akár az ajtó, ami önmagába nyílik.
 8. Gyűljenek egybe a láng hordozói, mert közeleg az idő, amikor dönteni kell. Az Élet múlik rajta.
 9. Idő van! Ez nem a világvége. A világnak nem lesz vége még korszakokig. Ám a korok véget érnek, és olyan, mint a Torony: lehet zuhanni és lehet repülni, ám a Torony összeomlik. Rajtatok áll, hogy maguk alá temetnek a romok vagy épségben éltek tovább.
 10. Gyűljenek egybe a lángnak hordozói, hogy az ősi hit fájából új ágakat sarjadjanak. Egység a sokféleség által. Ezért a jelkép a sólyom. Szárnyaljon magasan!
 11. Ez a könyv igaz, míg a korszak véget nem ér, és utána megmaradjon emléknek, a gyülekezésről, a felkészülésről, a sólyom röptéről.
 12. Idő van! Még van. Ám minden nappal közelebb ér a végkifejlet. A tűz és víz, a szél és föld mind jelen lesznek. Eszet kapott az Ember. Használja! Vagy vesszen oda sötét ostobaságban, ha ez a döntése. Akik magukat teszik vakká és süketté, a füst sötétjében és a harsogó zaj némaságában hullanak alá. Földnek még jók lesznek, a férgek lakmároznak majd temetetlen testükön, mert nem akad majd, kinek ereje lenne, hogy megadja nekik a végtisztességet.
 13. Akik látnak és hallanak, készüljenek fel. Évek, évtizedek – ennyi adatott. Aztán fordul a világ, és örökre megváltozik.
 14. Hacsak nem térnek észhez és kezdenek végre élni a megadatott értelemmel. Állat talán az Ember, hogy ösztönének éljen?  Uralkodjatok magatokon, magatokkal összhangban. Ha elnyomod magad, az elnyomás ellenállást szül, ami vagy elpusztít, vagy összetör.
 15. A világ is éppen így leszend. Uralkodjon az Ember a világon, a világgal összhangban, akkor élheti csak túl.
 16. Elég volt az álszenteskedő aszkétákból, akik szegénységükkel hivalkodnak, mint pénzember a vagyonával!
 17. Elég volt a nyomorgó gyógyítóból, aki magát szegezi a keresztfára, lássák, ő csak másoknak él!
 18. Elég volt a világért aggódókból, akik a maguk kényelmét sosem tennék félre!
 19. Elég volt a maguk fajtáját ostorozókból, akik lassan eltűnnek, mert elhitték a hazugságokat, miközben a sáskák felzabálják a világot, és még többet követelnek!
 20. Gyűljenek egybe az igazak, fogjanak össze és készüljenek fel. A világ változik, és az élhet, aki alkalmazkodik.
 21. Az ősi hit lángja is folyton változik. Vagy láttál tüzet jéggé dermedve? Bolond az, aki a változatlanságot akarja. Csak a halál nem változik.
 22. A világ sorsa nem rajtatok múlik, ám a jövőtöket ti magatok formáljátok. Változzatok a világgal és változtassátok a világot. Az idő közeleg. Gyűljetek egybe.
 23. Miről ismered fel a ma’anákat? Ők majd megmutatják magukat. Érzik a hívást és hitet tesznek mellettem, a Teremtő Istennő mellett, aki atya és anya, öreganya és öregatya, fiú és leány vagyok.
 24. A pólusok szembenállása csak az anyag sajátja. A lélek mentes a nemiségtől. A Női és Férfi minőség mellől hiányzik kettő. Leljétek meg, hogy teljes legyen az Alap.
 25. Az igazak azok, kik életüket a Forrásnak szentelik. Megmutatják majd életadó erejüket. Ám nem ettől ma’anák, lángnak hordozói.
 26. Lesznek próbák.
 27. Tűz és víz, lég és föld és szellem: az első kört a fénylő Esthajnalcsillag útjának végigjárása adja, az ötrétű próbatétel.
 28. Hétágú csillag adja ki a második megmérettetést, akár a hét napjai, a hét erény, a hét kiválóság. Az igazak megállják mindet.
 29. Az utolsó próba egy. Még nem fedtetik fel. Várnod kell vele. Igen, mindnek saját útja mutatja meg. Nincs egyen-megmérettetés. A siker nyilvánvaló lesz és tagadhatatlan, amiként hamisíthatatlan is.
 30. Gyűljenek egybe az igazak és vettessenek alá az első próbáknak, az Esthajnalcsillagénak. Váljék el, ki készült fel, s kinek kell még tanulnia.
 31. Nincs verseny, csakis önmagukkal.
 32. Még van idő.
 33. Aki megállta a próbákat, várjon és éljen. Tudni fogja, mikor érkezett el a hétpróba ideje.
 34. Ha azt is megállta, az utolsó helye, ideje és módja majd felfedtetik neki.
 35. Én döntök. Embernek abba beleszólása nincs. A siker egyértelmű és tiszta lesz.
 36. Vigyétek hírét az igazak számára. Tudniuk kell róla: én szólítom gyermekeimet szárnyaim alá.

Megíratott és lepecsételtetett 2019. 07 01-én.

Az Istennő szavai az Idők Jeleinek Könyve mellé

 1. Üzenet az Istennőtől: egység a sokféleségben
 2. Szeretteim, itt az ideje a változásnak. Itt az ideje a valódi változásnak.
 3. Lényegtelen dolgok miatt harcoltok. Igen, határviták, évszázados véres háborúk a területekért, a harc annak eldöntéséért, hogy melyik vallásotok az egyetlen igaz és legszentebb, a sok ideológiai háború, hogy az ateizmus, a teizmus, a szocializmus vagy a nacionalizmus az egyetlen és egyetlen módja annak, hogy halandó életeteket éljétek – ezek most mind lényegtelenek.
 4. Az éjfél előtti utolsó percekben vagytok. Egy komor és elsöprő kataklizmával álltok szemben. Nincs több idő a butaságra. A Föld változik, és ez a változás természetes – bár a járványok, vulkánkitörések és meteorbecsapódások is mind természetesek.
 5. Ki szeretne az áramló láva útjában élni? Ki szeretne ott ülni, ahol egy meteor becsapódik a földbe? Ha valaki túl akarja élni, akkor elkerülné.
 6. Most itt az ideje dönteni: túlélni és élni szeretnél, vagy inkább szenvedéssel és fulladással elpusztulnál?
 7. Ha túl akarod élni és újraépíteni a világot utána, akkor el kell venned az ideológiáról, területről, vallásról és gazdaságról szóló vitáidat. Igen, folytathatjátok – és folytatni is fogjátok – őket a globális változások befejezése után.
 8. Egyesítenetek kell az akaratotokat, hogy egyként cselekedjetek. Megtarthatjátok és meg is kell tartanotok a saját személyiségeteket, országaitokat, nemzeteiteket, vallásaitokat és ideológiátokat – ezek most már lényegtelenek. Egyesítenetek kellene az akaratotokat, hogy egy élő entitásként cselekedjetek együtt.
 9. Mert ti, mindannyian, mindannyian együtt egy szuperlény sejtjei vagytok: az emberiségé. Minden sejt és szerv fontos, azonban mindegyiknek más-más szerepe van.
 10. A globális felmelegedés különböző természetes változások eredménye. Igen, az emberi tevékenység fokozza, de a változások a ti iparotok, közlekedésetek és mezőgazdaságotok nélkül is bekövetkeznének – ahogy ez az elmúlt egymillió évben többször is megtörtént.
 11. Ne feledjétek, hogy az elődeitek többször is túlélték ugyanezeket a globális változásokat. Ami nem fogja túlélni, az a civilizációtok a jelenlegi formájában. Ami nem fogja túlélni, az az emberek tömegei. A nagy aratás közeleg.
 12. Van esélyetek arra, hogy a lehető legkevesebb áldozattal elkerüljétek.
 13. Ha megteszitek a megfelelő lépéseket:
 14. egyesítsétek akaratotokat
 15. cselekedjetek egyként
 16. találjátok meg a megoldást a víz és a tűz, a föld és a levegő számára.
 17. Mit jelent ez?
 18. Víz: ivóvíz az emberek és az állatok számára, víz a növények és a fák számára.
 19. Tűz: alkalmazkodjatok a felmelegedéshez, használjátok fel a saját rázkódásra, és készüljetek fel az erdőtüzek kezelésére.
 20. Föld: találj új módszereket a tömegek elfogyasztására, miközben megmented a természetet.
 21. Levegő: tisztítsd meg a levegőt új és régi módszerekkel.
 22. Szeretteim, itt az ideje a változásnak. A saját tetteitek fogják eldönteni, hogy túl fogtok-e élni, vagy tömeges kihalással kell szembenéznetek.
 23. Legyen a sólyom a több akarat egységének jele. A sólyom nem akar uralkodni – a sólyom uralkodóként cselekszik. A sólyom nem keveredik háborúkba – a sólyom megnyeri a csatát. A sólyom sokszínű – és a színek csak részei a mintának.
 24. A sólyom az összpontosítást és az egységet képviseli. A sólyom magasan szárnyal a levegőben, és a széllel együtt vitorlázik – de mindig tudatosan.
 25. Legyetek sólymok, szeretteim, és túl fogtok élni, gyarapodni és jólétben élni.
 26. Ezek az Istennő szavai.

 

 

Vélemény, hozzászólás?