Skip to content

Hitvallásunk

Hitvallásunk

 1. Hiszek a Teremtőben, akit egyaránt neveznek Istennek és Istennőnek, mindenek alkotójában és teremtőjében, aki magából szülte önmaga által a világot, aki által minden van, és aki nélkül semmi sincs, ahogy a Forrásból lett, van és lesz minden.
 2. Vallom, hogy A Teremtő Istennő túl van téren, időn és Természeten, ezért nemek felett álló teljes és tökéletes egység mind megnyilvánulatlanul, mind megnyilvánultan.
 3. Hiszek a Teremtőben, aki magából szülte a női, a férfi és a többi istenségeket, mint gyermekeit.
 4. Vallom, hogy mindent áthat a Teremtő Istennő Szerelme, amely a Léttörvény, és amely alárendeltetett az isteni Akaratnak.
 5. Hiszek a Teremtő Istennőben, aki megnyilvánulatlan és megnyilvánult, és kétszer három személyben és számos arccal mutatkozik meg a világnak.
 6. Vallom, hogy a kétszer három személy egy és mégis önálló istenségek; úgy léteznek, mint egy kristály hat oldala, valós istennők és valós istenek és A Teremtő Istennő arcai és A Teremtő Istennő maga, egyszerre.
 7. A Leány a szerelem, a győzedelmes küzdelem, a tavasz, a hattyú és a szarvasünő; társa a Fiú, a nemzőerő, a bátor felfedezés, a bika és a ló;
 8. Az Anya a termékenység, a tápláló uralom, a nyár és őszelő, a párduc és a galamb; társa az Atya, az alkotás, a vigyázó uralom, az oroszlán és a sas;
 9. Az Öreganya a bölcsesség, az elmúlás és újjászületés, a késő ősz és tél, a farkas és a keselyű; társa az Öregatya, a tudás, az állandóság, a kutya és a kígyó.
 10. Hiszem, hogy a Forrásból lettem és életek során át végül oda térek vissza, ahol feloldódom megsemmisülés nélkül, egyé válok pusztulás nélkül, szétszóródom az egyesülés által.
 11. Vallom, hogy akaratom szabad és teljes felelősséggel tartozom a saját életemért.

A Hitvallás magyarázata

1. Hiszek a Teremtőben, akit egyaránt neveznek Istennek és Istennőnek, mindenek alkotójában és teremtőjében, aki magából szülte önmaga által a világot, aki által minden van, és aki nélkül semmi sincs, ahogy a Forrásból lett, van és lesz minden.1. A hitünk alapját maga az Istennő jelenti, aki egyszerre teremtője és szülője a Mindenségnek. Társ és pár nélkül alkotta meg a Mindenséget, hiszen Önmagára van csupán szüksége. Az Istennő az egyedüli ős-teremtő. Léteznek kisebb istenek, teremtők, ám ők mind az Istennő által létezhetnek és a Forrásból kölcsönzött erővel alkothatnak. A Forrás az Istennő szíve, minden energia őseredője. Bármi létezik bármikor, a Forrásból származó erő által létezhet.
2. Vallom, hogy A Teremtő Istennő túl van téren, időn és Természeten, ezért nemek felett álló teljes és tökéletes egység mind megnyilvánulatlanul, mind megnyilvánultan.2. Az Istennő név megkülönböztető szerepet tölt be, egyértelművé téve, hogy nem a sivatagi vagy pusztai népek Istene. Az Istennő felette áll a téridőnek, felette áll a létezés minden síkjának és módjának, hiszen Belőle származik minden, maga a Lét törvénye, a Világkígyó is. Ezért tökéletes megnyilvánultan és megnyilvánulatlanul is.
3. Hiszek a Teremtőben, aki magából szülte a női, a férfi és a hímnős istenségeket, mint gyermekeit.3. Az Istennőből ered mindenki és minden, így az istenségek is: a megannyi isten és istennő, és azon istenségek, akik az emberi elme számára nem-nélküliek, vagy többesneműek.
4. Vallom, hogy mindent áthat a Teremtő Istennő Szerelme, amely a Léttörvény, és amely alárendeltetett az isteni Akaratnak.4. A Szerelem misztériuma által létezhet minden. Ez az a Törvény, amely által a lehetből létező válik. Az Istennő akarata felette áll a Léttörvénynek, ezért a Szerelem az Akarat alatt.
5. Hiszek a Teremtő Istennőben, aki megnyilvánulatlan és megnyilvánult, és kétszer három személyben és számos arccal mutatkozik meg a világnak.5. Az Istennő túl van létezésen és mindenen, ezért nem önmagaként mutatkozik meg teljes valójában a világban, mert a világ képtelen volna elbírni. Három férfiúi és három női személyben mutatkozik meg, amely személyek a világ ritmusának három-három szakaszát hatják át.
6. Vallom, hogy a kétszer három személy egy és mégis önálló istenségek; úgy léteznek, mint egy kristály hat oldala, valós istennők és valós istenek és A Teremtő Istennő arcai és A Teremtő Istennő maga, egyszerre.6. A Teremtő Istennő kétszer három személye egyszerre önálló és ugyanakkor az Isten-Istennő része. Mind valóságos isten-istennő és mind az Egy Isten-Istennő. A misztérium értelme az emanáció, a kiáradás. A Teremtő Istennő megjelenése a világban csak emanációk által lehetséges, mert a világ ennyit bír el.
7. A Leány a szerelem, a győzedelmes küzdelem, a tavasz, a hattyú és a szarvasünő; társa a Fiú, a nemzőerő, a bátor felfedezés, a bika és a ló;7. A Teremtő első két Arca a Leányistennő és a Fiúisten. Mindketten számos jelképpel bírnak, ahogy az élet több alapvető eleme is hozzájuk tartozik, amiként ez így van a Teremtő minden Arca esetében. Ők ketten a Teremtő Erő.
8. Az Anya a termékenység, a tápláló uralom, a nyár és őszelő, a párduc és a galamb; társa az Atya, az alkotás, a vigyázó uralom, az oroszlán és a sas;8. A Teremtő második két Arca az Anyaistennő és az Atyaisten. Ők ketten a Fenntartó Erő.
9. Az Öreganya a bölcsesség, az elmúlás és újjászületés, a késő ősz és tél, a farkas és a keselyű; társa az Öregatya, a tudás, az állandóság, a kutya és a kígyó.9. A Teremtő harmadik két Arca az Öreganyaistennő és az Öregatyaisten. Ők ketten az Átalakító Erő.
10. Hiszem, hogy a Forrásból lettem és életek során át végül oda térek vissza, ahol feloldódom megsemmisülés nélkül, egyé válok pusztulás nélkül, szétszóródom az egyesülés által.10. Mindenki, aki létezik, tartozzon bármely kozmikus fajba származása révén, a Forrásból ered és a forrásába tér vissza az életei sokasága és teljes spirituális fejlődése végén, ha úgy dönt, és ekkor feloldódik és egyesül az Egy-gyel.
11. Vallom, hogy akaratom szabad és teljes felelősséggel tartozom a saját életdöntéseimért.11. Minden tudatos létező, aki emberi testbe született, szabad akarattal bír, ebből fakadóan pedig ő maga felel az életében hozott döntéseiért.


Vélemény, hozzászólás?