Skip to content

Mária Magdolna és a Rózsák Rendjének rejtélyei, titkai és útja

Mária Magdolna és a Rózsák Rendjének rejtélyei, titkai és útja

Mária Magdolna titkai és misztériuma kétezer éve vonzza a spirituális fejlődésre nyitott embereket. Ahogy a világ változik, ismét válaszutak elé került az emberiség. Mária Magdolna személye példaértékű lehet a modern világ válságba jutott társadalmai számára.

Tanításai olyan misztériumok, amelyek az emberi lélek fejlődését segítik mindazok számára, akik hajlandók megismerni a Rózsa Misztériumait. Ám figyelem! Nincsen rózsa tövis nélkül.

Aki tanulni, fejlődni akar, álljon készen arra, hogy itt-ott bizony fájni fog néha.

Mária Magdolnához és a Rózsák Rendjéhez kapcsolódó legjelentősebb, a misztériumok, titkok és utak

Mária Magdolna Jézus Krisztus egyik legjelentősebb követője volt, és tanúja volt keresztre feszítésének és feltámadásának.

Számos legenda és misztérium is kapcsolódik hozzá, például az, hogy ő volt Jézus felesége, gyermekének anyja, a Szent Grál hordozója, valamint egy titkos papi és királyi nemzetség alapítója.

Mária Magdolnához és a Rózsák Rendjéhez kapcsolódó legjelentősebb, a misztériumok, titkok és utak
Mária Magdolnához és a Rózsák Rendjéhez kapcsolódó legjelentősebb, a misztériumok, titkok és utak

A Kék Rózsa Rendje

Az egyik ilyen misztérium a Kék Rózsa Rendje, amely állítólag beavatottak csoportja, akik Jézus és Mária Magdolna igaz tanításait őrzik. Egyes források szerint a rendet a Jézus halála előtti éjszakán alapították, amikor Mária Magdolnának egy kék rózsát adott, amely a hűség és a szeretet jelképe.

Ezt követően alapította a rendet, hogy megvédje a Grál-gyermeket és a szent vérvonalat a férfi tanítványoktól, akik elutasították a vezetését.

A Kék Rózsa Rendje a Melkizedek Rendjéhez is kapcsolódik, amely a fény egy olyan vonala, amely a felébredt szív frekvenciáját tartja. Melkizedek egy papkirály volt, aki megáldotta Ábrahámot az Ószövetségben, és Krisztus előfutárának tekintették.

Egyesek úgy vélik, hogy Jézust és Mária Magdolnát beavatták ebbe a rendbe, és bölcsességét továbbadták utódaiknak.

A Magdolna-vonal titka

Egy másik misztérium a Magdolna-vonal, amely egy olyan spirituális út, amely Mária Magdolna tanításait és példáját követi, mint a szív úrnője, Ízisz papnője, a Rosa Mystica tanácsának tagja és az apostolok apostola.

A Magdolna-vonal kapcsolódik a Rózsa-vonalhoz is, amely egy olyan hagyomány, amely az isteni nőiséget tiszteli különböző formákban, mint például Ízisz, Szophia, Mária, Vénusz és mások. A rózsa ennek a vonalnak a szimbóluma, amely a szépséget, a szeretetet, a bölcsességet és a misztériumot jelképezi.

Mi a Szent Grál?

A Szent Grál egy legendás tárgy, amely a keresztény hagyományban számos történet és keresés tárgya volt. Általában úgy írják le, mint egy kelyhet, edényt vagy követ, amely csodálatos erőkkel rendelkezik, például gyógyítással, örök fiatalsággal vagy végtelen bőséggel.

Gyakran kapcsolatba hozzák Jézus Krisztus utolsó vacsorájával és keresztre feszítésével, valamint az Artúr-legendával és a Kerekasztal lovagjaival is.

A Szent Grál eredete és jelentése nem egyértelmű, és a tudósok és történészek évszázadok óta vitatják. Néhány lehetséges inspirációs forrás a görög és a római mitológia, amelyekben bőségszaruk, varázserejű üstök és más csodás edények szerepelnek. Egy másik lehetséges forrás a kelta mitológia, amelynek történetei szent kelyhekről és kövekről szólnak, amelyek képesek helyreállítani a földet az átoktól3.

A Szent Grál első irodalmi megjelenése a 12. század végén történt, Chrétien de Troyes francia románcában, Perceval, a Grál története című művében. Ebben a történetben az ifjú lovag, Perceval egy titokzatos kastélyba érkezik, ahol egy vérző lándzsából, egy kandeláberből és egy Grálból álló menetet lát. Nem kérdez rá e tárgyak jelentésére, és később megtudja, hogy elszalasztotta a lehetőséget, hogy meggyógyítsa a vár sebesült királyát és helyreállítsa királyságát1.

A történet későbbi változatai további részletekkel és értelmezésekkel egészítették ki a Szent Grált. Robert de Boron például a 13. század elején azt írta, hogy a Grál az a kehely, amelyet Jézus az utolsó vacsorán használt, és amelyet Arimateai József használt, hogy összegyűjtse vérét a keresztnél.

Mi a Szent Grál?
Szűz Mária és Mária Magdaléna

Azt az elképzelést is bevezette, hogy József elhozta a Grált Britanniába, és egy sor őrzőre bízta azt. Egy másik író, Wolfram von Eschenbach a Parzival című eposzában a Grált az égből hullott kőnek írta le, amelyet a templomos lovagok egy csoportja őriz.

A Szent Grál történetének legnagyobb hatású változata a 13. században írt francia prózai románcok sorozata, a Vulgata-ciklus volt. Ez a változat a Grált az Artúr-legenda központi témájává tette, és bevezetett egy új hőst, Galahadot, aki Lancelot és Elaine fia volt. Galahad volt az egyetlen lovag, aki elég tiszta volt ahhoz, hogy elérje a Grál-keresést és meglássa annak isteni rejtelmeit. Őt két másik lovag, Bors és Percival kísérte el, akik szintén szemtanúi voltak a Grálnak, de nem jutottak el teljesen.

A Vulgata-ciklust Sir Thomas Malory fordította le angolra az 1470 körül befejezett Le Morte Darthur című művében. Ez a mű lett az Artúr-legenda egyik legnépszerűbb és legnagyobb hatású változata az angol irodalomban és kultúrában. Sok olvasó számára közvetítette a Szent Grál-keresés lényegét is, és hozzájárult ahhoz, hogy a Grál a spirituális törekvés és kaland szimbólumává váljon.

A Szent Grál a történelem során továbbra is lenyűgözte az embereket, és számos művészeti, irodalmi, zenei és filmes alkotást, sőt még áltörténelmet és összeesküvés-elméleteket is ihletett. A Grál minden megfoghatatlan vagy kívánatos cél vagy tárgy metaforájává is vált.

Mi Mária Magdolna hét misztériuma?

Mária Magdolna hét misztériuma nem egy rögzített vagy széles körben elfogadott tanítássorozat, hanem inkább egy módja annak, hogy Jézus Krisztus követőjeként és mozgalmának vezetőjeként életének és örökségének különböző aspektusait és dimenzióit feltárjuk.

A különböző források különböző aspektusait hangsúlyozhatják misztériumainak, de a rendelkezésre álló információk alapján az alábbi hét tanítás alkotja a lényeget.

1. Az ő nevének misztériuma

Mária Magdolnát általában úgy azonosítják, mint aki Magdala városából, a Galileai-tenger partján fekvő halászfaluból származik. Egyes tudósok azonban felvetették, hogy Magdala talán nem is helységnév, hanem inkább egy „tornyot” vagy „magaslatot” jelentő cím. Ez arra utalna, hogy Mária kiemelkedő vagy befolyásos nő volt a közösségében, vagy hogy olyan szellemi ranggal rendelkezett, amely megkülönböztette őt másoktól.

2. Gyógyulásának titka

Az evangéliumok megemlítik, hogy Mária Magdolna egyike volt azoknak a nőknek, akik követték Jézust, és saját forrásaiból támogatták a szolgálatát. Azt is állítják, hogy Jézus hét démont űzött ki belőle, ami arra utal, hogy valamilyen nyomorúságtól vagy elnyomástól szenvedett.

Egyesek ezt szó szerint értelmezték, míg mások a lelki vagy szellemi gyógyulás metaforájának tekintették. Mindenesetre Mária Jézussal való találkozása megváltoztatta az életét, és odaadó tanítvánnyá tette őt.

3. A Jézussal való kapcsolatának misztériuma

Mária Magdolna Jézus egyik legközelebbi és leghűségesebb követője volt, tanúja volt keresztre feszítésének, temetésének és feltámadásának. Ő volt az első, aki látta a feltámadt Krisztust, és aki a többi tanítványnak is bejelentette az örömhírt.

Egyes hagyományok Jézus feleségeként, szeretőjeként vagy társaként ábrázolták őt, néhány apokrif írás alapján, amelyek különleges intimitásra utalnak kettejük között. Mások a lelki barátként, bizalmasként vagy a küldetésben való partnerként betöltött szerepét hangsúlyozzák.

A Jézussal való kapcsolatának misztériuma
A Jézussal való kapcsolatának misztériuma

4. Vezetésének misztériuma

Mária Magdolna nemcsak követője, hanem vezetője is volt a korai keresztény mozgalomnak. Egyike volt az apostoloknak, vagyis a küldötteknek, akiket Jézus küldött, hogy terjesszék tanításait. Egyike volt a tanítóknak és prédikátoroknak is, akik megosztották másokkal a meglátásait és tapasztalatait.

Egyes források szerint kiemelkedő szerepet töltött be a közösségben, különösen a nők körében, és néhány férfi vezető részéről, akik nem fogadták el tekintélyét és bölcsességét, ellenállással és ellenségeskedéssel szembesült.

5. Bölcsességének misztériuma

Mária Magdolna nemcsak tanúja, hanem ismerője is volt Krisztus misztériumainak. Azon kevesek közé tartozott, akik megértették példabeszédeit, jeleit és valódi személyazonosságát. Egyike volt azon titkos tanításainak címzettjei között is, amelyeket Mária magánbeszélgetésekben vagy látomásokban tárta fel neki.

E tanítások némelyike megmaradt néhány gnosztikus evangéliumban, például Tamás evangéliumában, Fülöp evangéliumában és Mária evangéliumában. Ezek a szövegek Máriát az ezoterikus tudás és a spirituális gyakorlat mestereként mutatják be3.

6. Hagyatékának misztériuma

Mária Magdolna hatása nem ért véget a halálával, hanem különböző módokon folytatódott a történelem során. Sok keresztény szentként tisztelte őt, különösen a keleti egyházakban. Sok misztikus, művész, író és kereső is az isteni nőiség szimbólumaként tisztelte.

Számos mozgalmat és hagyományt inspirált, amelyek tanításainak visszaszerzésére és emlékének tiszteletére törekedtek. Számos tudós és kritikus viták és spekulációk tárgyává is vált, akik megpróbálták feltárni valódi történetét.

7. Jelenlétének misztériuma

Mária Magdolna nemcsak egy történelmi személyiség, hanem ma is élő jelenlét sok ember számára. Azok, akik vonzódnak energiájához és üzenetéhez, vezetőként, barátként, mentorként vagy közbenjáróként tekintenek rá.

A gyógyulás, a felhatalmazás, az inspiráció vagy az átalakulás forrásaként is megtapasztalják azok, akik kapcsolódnak szelleméhez és kegyelméhez. A szeretet, a bölcsesség, a bátorság vagy az együttérzés megtestesítőjeként is érzékelik azok, akik arra törekszenek, hogy kövessék példáját.

Mi az a Rózsák Rendje, és mi a kapcsolat Mária Magdolnával?

A Rózsák Rendje egy olyan kifejezés, amely különböző csoportokra vagy hagyományokra utalhat, amelyek valamilyen módon Mária Magdolnához kapcsolódnak.

  1. A Mária Magdolna Rend egy római katolikus vallási rend nők számára, amelyet a 13. században alapítottak, és amely Mária Magdolna példáját követi, mint bűnbánó és Jézus tanítványa. A rend tagjait Magdalénáknak vagy Bűnbánóknak is nevezik, és az imádságnak, a szeretetnek és a szolgálatnak szentelik magukat.
  2. A Magdolna-vonal egy olyan spirituális út, amely Mária Magdolna tanításait és példáját követi, mint a szív úrnője, Ízisz papnője, a Rosa Mystica tanácsának tagja és az apostolok apostola.
  3. A Magdolna-vonal a Rózsa-vonalhoz is kapcsolódik, amely egy olyan hagyomány, amely az isteni nőiséget tiszteli különböző formákban, mint például Ízisz, Szophia, Mária, Vénusz és mások. A rózsa ennek a vonalnak a szimbóluma, amely a szépséget, a szeretetet, a bölcsességet és a misztériumot jelképezi.
Mi az a Rózsák Rendje, és mi a kapcsolat Mária Magdolnával?
Mi az a Rózsák Rendje, és mi a kapcsolat Mária Magdolnával?

Mi a Rosa Mystica tanácsa?

A Rosa Mystica tanácsa olyan kifejezés, amely különböző csoportokra vagy hagyományokra utalhat, amelyek a rózsához, mint az isteni nőiesség és a misztikus bölcsesség szimbólumához kapcsolódnak.

A Rosa Mystica jelenések egy sor Mária-jelenés, amelyek 1947 és 1966 között történtek az olaszországi Montichiari és Fontanelle városokban. Szűz Mária megjelent Pierina Gillinek Rosa Mystica, azaz misztikus rózsa címmel, és imát, áldozatot és bűnbánatot kért. Három rózsát is mutatott a mellkasán, amelyek az imát, a bűnbánatot és a vezeklést jelképezték.

A Rosa Mystica áhítat a Mária-áhítat egyik formája, amely Szűz Máriát mint a Misztikus Rózsát idézi meg, amely a Loretói Litániában az egyik költői címe. Az áhítat az Énekek éneke 2:1 bibliai forrásán alapul, ahol Máriát a szépség és a kegyelem szimbólumához, a sharoni rózsához hasonlítják.

Az áhítat az Ézsaiás 11:1 próféciáját is tükrözi, ahol az Isai tuskóból hajtás hajt ki, ami Krisztus megtestesülésének jelképe.

Mária Magdolna és Szűz Mária: az Istennő két személye

Szűz Máriának és Mária Magdolnának más szimbolikus jelentősége is van az Eredet tanításai alapján: ami az Újszövetségben olvasható, az hiányos. A titok: rejtett.

Ami kiolvasható, azaz része a Bibliának az az, hogy Szűz Mária, mint istenszülő, Hajadon volt és Anyává lett, az Istennő Leány és Anya személyét testesíti meg.

Mária Magdolna viszont Hajadonként a Leány személyét testesíti meg. A titok, ami hiányzik, azt a párhuzamosság és kölcsönös megfeleltetés alapján jelezték az egykori szerzők.

Azaz Mária Magdolna ugyanúgy megtestesítette a Hajadon és Anya Istennői személyét!

Mária Magdolna és Szűz Mária: az Istennő két személye
Mária Magdolna és Szűz Mária: az Istennő két személye

Az tévelygés és modern feminista hazugság, hogy Mária Magdolna idejében a nőket harmadosztályú tárgyként kezelték bebörtönözve otthonukban. Az ilyen tudatmételyező hazugságok csak a pszichopátiás nárcisztikus szerepet erősítik.

Ne dőljetek be el a modern férfigyűlölő, nárcisztikus toxikus feminista hazugságoknak!

Abban az időben a nők vállalkozást vezethettek, taníthattak, papnők, varázslónők és királynők is lehettek – éppen úgy, ahogy voltak szép számmal jogfosztott férfi rabszolgák.

Mi Mária Magdolna valóságos, mennyei üzenete a nők számára?

Mária Magdolna a női minőséget megtestesítő papnő és hitves egyszerre: tanító és tanítvány, nő és gyógyító, aki a feminista erőszakosság helyett a feminin erőt testesíti meg.

Viseli kendőjét, jelezve, hogy alárendeli magát az isteni rendnek és a Mennyek védelmét élvezi. Erős nő, aki ezt női minőségeken keresztül éli és mutatja meg. Állhatatos, hűséges, és kész a világgal is szembeszállni a számára fontos személyek és dolgok – például a hite – védelmében.

Mária Magdolna önálló nő, ám nem célja a szingliség vagy a férfiak uralása. Ellenkezőleg.

Mária Magdolna – a feminista hazugságokkal szemben – az Igazi Nőt testesíti meg, aki lágy, mint a víz, ám erős is, mint a folyó, tápláló, segítő, és ha kell, erőt mutat. Szelíd és alázatos, de aki ezt kihasználná, megismeri haragját.

Mária Magdolna tényleg Jézus felesége volt?

Olyan misztérium ez, amely annyira nem is titok. Habár közvetlenül sehol sem írja a Biblia, néhány közvetett bizonyítékunk akad. Méghozzá egészen erősek:

  1. Jézus kb. harminc éves korában kezdett tanítani. Rabbinak, mesternek nevezték a tanítványai, zsinagógákban is tanított. Egyfelől ez bizonyítja zsidó származását (idegeneknél mindez elképzelhetetlen lett volna), másfelől kizárja a nőtlenséget. Egy harmincas éveiben járó rabbi, aki nőtlen? Ez abban az időben elképzelhetetlen volt. Mindenféle szóbeszéd született volna róla – márpedig semmiféle ilyen szóbeszéd nem maradt fent még ellenségeinél sem. A homoszexualitás vádja pedig komoly fegyvertény lett volna. Miért nem vádolták vele soha, ha harminc évesen is nőtlen, párkapcsolat nélküli rabbi lett volna?
  2. A kivégzéseknél nők csak családtagként lehettek jelen, mint anya, lánytestvér (unokatestvér), anyós, leánygyermek – vagy feleség, esetleg jegyes. Mária Magdolna melyik volt ezek közül tehát?
  3. Mária az egyetlen név szerint is említett, belső körös tanítványa volt Jézusnak. Tényleg elhiszi bárki, hogy a csak férfiak alkotta csoportba beengedett volna Jézus egy nőt, ha nem fűzi hozzá semmilyen érzelmi szál? És erről nem pletykált senki? Nem vádolták paráznasággal sem, még az ellenségei sem?

Mindebből nem következik, hogy ténylegesen a felesége lett volna, ám minimum a jegyese kellett legyen – azaz legalább olyan hivatalos kapcsolatban állt Jézus és Mária Magdolna, amely megvédte őket bármilyen pletykától, egyszersmind megmagyarázná azt is, miért lehettek együtt. Az, hogy egyes egyházi tanítók évszázadokkal később szajhának állították be Mária Magdolnát, nem az ő bűne, hanem azé az egyházi tanítóé. Leonardo da Vinci mindenesetre megfestette, ő mit tud Mária Magdolna és a Szent Grál misztériumáról.

Vélemény, hozzászólás?