Skip to content

A Fénytudók könyve

 1. Fényszülöttnek neveztetnek a Forrás gyermekei, mindazok, akik tudattal bírnak és igazakarattal, a Teremtés rendje szerint. Nem állatok, vagy más alacsonyrendű létezők! Ők a Forrásuk lángjának hordozói, tudatos, értelmes lények!
 2. Fénykeresőknek neveztetnek, akikben nem csupán szunnyad a képesség, de ébredezik már és kutatják, mi az és miért van bennük és miként élhetik és érthetik meg.
 3. Fénytudóknak neveztetnek, eredet-nyelven […], akik már bírják az esszencia hívásának és formálásának tudását, kik tudják, miként teremtsenek az őstenger fényvizével, a Forrásuknak és az Ősforrásnak erejével.
 4. Fénytudók ők, és ha a hitet hirdetik szóval és tettel, ha munkálkodnak a világok közötti kötelékeken, akkor nevük fénypap vagy fénypapnő, kik tiszta szívükkel kapcsolódnak Minden Élet Forrásához.
 5. Miért hiszed azt, ó, halandó testtel bíró örök szellem, hogy a teremtés csodája csak az Istennő kiváltsága? Csak a Teremtőé, aki mindent alkotott magából és maga által?
 6. Mindenki, aki részesül az Ősforrás, vagy a saját csillagfaja forrásának lángjából, az rendelkezik a teremtés erejével. Lásd, örök szellem, a tenger és a csepp között csupán mennyiségben van különbség. Ahogy a csepp a tengerhez tartozik, úgy a forrás lángja A Forrásához tartozik, ám a bölcs tudja, hogy a csepp nem a tenger, ahogy a láng sem a Forrás. Onnan származik, oda tér vissza, mégis más.
 7. A Forrás lángjával teremtés osztályrésze mindazoknak, kik tudnak, akarnak, mernek és cselekszenek. A fénytudók mindazok, akik az ősfénnyel teremtenek, a Forrás lángjával, az esszenciával.
 8. Mert választották szabad akaratuk által, hogy hordozzák forrásnak lángját, és emígyen legyenek fénynek tudóivá, a Forrás fényének mestereivé, ezért hívják őket fénytudónak.
 9. A Forrás teremt, fenntart, elpusztít és újraalkot. Eképpen a fénytudók is jártasak a fehér, az arany, a vörös és a fekete utakon.
 10. Egyik irány se jó vagy rossz, ez mind a fénytudás része. A szándéktól és a végkimeneteltől függ, hogy ki mit értékel jónak vagy rossznak.
 11. Aki fénytudónak tanul, mindegy, hogy honnan és hogyan indul, mindaddig, amíg a Forrás lángját hordozza szíve felett, és a Teremtő Istennőt szolgálja általa.
 12. A fénytudás egyaránt jár felelősséggel, kötelességgel, lehetőségekkel és jogokkal, mert a fénytudás hatalom. Olyan hatalom, amelynek a korlátai belül találhatók, mert a fénytudó legelsősorban önmagán uralkodik.
 13. És befedi fejét, mikor a Forráshoz fordul és merít belőle, mert a világ és teste közé az Ősforrás isteni fénye von szent védelmet, megteremtve kendőjével a szent teret, mozdulatával a szent időt, és fényes kendője tükrözi a Forrás tiszta fényének ragyogását.
 14. Bár a Teremtés kezdetétől csillagok világítottak a lelkek útjain, a világnak gyermekei közül mégis sokan fordultak a sötétség felé, amely nem az éjszaka sötétsége, hanem a verem sötétsége, nem a pihenés sötétsége, hanem a pusztulás sötétsége.
 15. Ezért vált szükségessé, hogy legyenek azok, akik a fénynek útjait képviselik, és a fénynek tudásával bírnak, amely tizenkét szirmú virág, tizenkét ágú fa, egy forrásból fakadó tizenkét folyó.
 16. A Fénytudók kötelessége a régi hagyomány ápolása, az ősök és utazók hagyományának megismerése, megértése, gyarapítása és továbbadása, mert az élet élni akar és a tudás ezáltal válik élővé.
 17. Az Utazók tudása az Ősök tudása, és az Ősök tudása a Teremtés tudománya. Ezért a fénytudók a Teremtő szolgálói.
 18. Kérdezheted, miért szükséges a teljesség Istennőjének, az Egynek munkálkodó szolgálattevőre?
 19. A válasz pedig odabent rejlik, magában a Teremtésben, mert ott, a szabad akarat világában, bár a Teremtő Istennő, Az Egy, bármit megtehet, mégse tesz meg bármit. Éppen azért, mert tiszteli és szereti mindazt, amit teremtett.
 20. Miért törné össze mindazt, mit teremtett, és miért söpörné félre a szabad akaratot? Hiszen a bizalom a hit alapja, az, hogy a Teremtő mindig teljesen változatlanul tökéletes és így a saját szavát se szegné meg.
 21. Ezért aztán a fénytudók felelőssége, hogy a Teremtésen belül megtegyék azt, ami rendjén való az isteni törvényeknek megfelelően: tudni, menni, akarni, cselekedni és tanítani.

Vélemény, hozzászólás?